JÁRVÁNY INT. TERV
FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
ONLINE GALÉRIA
„ Archív Suliváró”
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
VIDEÓGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZAKKÖREINK
SZOROBÁN
EMLÉKNAPOK
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
„Suliváró”
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
KÖLCSÖNÖZHETŐ KÖNYV
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2021.03.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015 PED. PRG. 2020.09.01.
Dokumentumok
Galéria


Közzétételi lista

 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
 2. Beiratkozás
 3. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke
 4. A nevelési- oktatási intézmény nyitva tartásának rendje,
  éves munkaterv
 5. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
 6. Intézményi dokumentumok:
  SZMSZ
  HÁZIREND
  PEDAGÓGIAI PROGRAM
 7. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 8. Nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége
 9. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
 10. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok a 2019/20-as év végi adatok alapján
 11. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
 12. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 13. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét
 14. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma a 2019/2020-as tanévben


V.6. 17.00 Online szülői értekezlet 4. és 8. évf.
V.19. Német és angol nyelvi OH szövegértés felmérés6. és 8. évfolyamon
V.23. Pünkösd
V.24. Pünkösd hétfő
V.26. OH mérés 6. és 8. évfolyamokon
V.31. Osztályozóvizsgák
Kerületi Versmondó Verseny


Kerületi Vers- és prózaíró verseny


KERÜLETI BAJNOKSÁG

KERÜLETI DIÁKOLIMPIA
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS