FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
CIKKEK
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA ÚJ
KÉPGALÉRIA
VIDEÓGALÉRIA
ÓRAREND
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
DOLGOZÓK
SZERVEZETEK
ALAPÍTVÁNY
BÜSZKESÉGEINK
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
JÁTÉKOK
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
ALAPÍTÓ OKIRAT
IMIP
DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2013.12.01
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015


Közzétételi lista

 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
 2. Beiratkozás
 3. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke
 4. A nevelési- oktatási intézmény nyitva tartásának rendje,
  éves munkaterv
 5. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
 6. Intézményi dokumentumok:
  SZMSZ
  HÁZIREND
  PEDAGÓGIAI PROGRAM
 7. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 8. Nevelő és oktató munkát iskolai végzettsége és szakképzettsége
 9. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
 10. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok a 2016/17-es év végi adatok alapján
 11. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
 12. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 13. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét
 14. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma a 2017/2018-as tanévben


7.00 Szülői értekezlet (1. és 5. évf.)
II.19. Határidő: 8. évf. továbbtanulási lapjainak továbbítása
II.20. 14.30 Kerületi angol és német tanulmányi verseny
II.26. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól megemlékezés osztálykeretben felső tagozaton
III.01. Kit fogadjunk örökbe a Fővárosi Növény- és Állatkertből? – szavazás (március 1-től 9-ig)
III.05. 16.00 Vezetők fogadó órája
KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY

KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY

KOSÁRLABDA III. korcsoport

TEREMLABDARÚGÁS II. korcsoport
HETI ÉTLAP
EBÉD BEFIZETÉS