JÁRVÁNY INT. TERV
FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
EMLÉKNAPOK
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
BEIRATKOZÁS SEGÉDLET
SULIVÁRÓ
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
KÖLCSÖNÖZHETÕ KÖNYV
TÁMOGATÓINK
KÖZÉRDEKÛ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
KÖZÉPISKOLAI
TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2021.03.01.
HÁZIREND MÓDOSÍTÁS
2022.09.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015 PED. PRG. 2020.09.01.
Dokumentumok
Galéria


Közzétételi lista

 1. A felvételi lehetõségrõl szóló tájékoztató
 2. Beiratkozás
 3. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke
 4. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje,
  éves munkaterv
 5. A fenntartó a nevelés-oktatási intézmény munkájával összefüggõ értékelésének nyilvános megállapításai és ideje
 6. A pedagógiai-szakmai ellenõrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
 7. Intézményi dokumentumok:
  SZMSZ
  HÁZIREND
  PEDAGÓGIAI PROGRAM
 8. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 9. Nevelõ és oktató munkát segítõk iskolai végzettsége és szakképzettsége
 10. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
 11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok a 2022/23-as év végi adatok alapján
 12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetõsége
 13. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét
 15. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma a 2023/2024-as tanévben


IV.22.Fenntarthatósági Témahét 16.30-18.30 Fogadóóra alsó-felső tagozat
IV.23.Fenntarthatósági Témahét
IV.24.Fenntarthatósági Témahét
IV.25.Fenntarthatósági Témahét
IV.26.Fenntarthatósági Témahét
IV.27.9.00-12.00 Családi- és Sportnap

kerületi

házi

HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS