FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
CIKKEK
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA ÚJ
KÉPGALÉRIA
VIDEÓGALÉRIA
ÓRAREND
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
DOLGOZÓK
SZERVEZETEK
ALAPÍTVÁNY
BÜSZKESÉGEINK
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
JÁTÉKOK
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
ALAPÍTÓ OKIRAT
IMIP
DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2013.12.01
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015


Ebédbefizetések időpontjai Heti étlap


Ebédbefizetés:
-az ügyeleti napokra (augusztus 21-31) a befizetés a GMK-ban történik augusztus 9-én 14-18 óra közötti időpontban, pótbefizetés augusztus 16-án 14-18 óra közötti időben,
-a szeptember hónapra történő pótbefizetésre a GMK-ban lesz lehetőség, időpontja: augusztus 28., 29., valamint 30-án reggel 7-10 óra között, délután 14-18 óra között.
FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE, A FELHATALMAZÁS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE Letöltés


Tanítás nélküli munkanap:
A szünetre és a tanítás nélküli napokra az ügyeletet és az étkezést külön kell igényelni.
Térítésmentes étkezés megrendelése

Tisztelt Szülők!
A térítésmentes (rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők) étkezés megrendeléséhez szükséges nyomtatvány a portán megtalálható, illetve letölthető innen.

A nyomtatványt minden hónapban ki kell tölteni és leadni a gazdasági irodában az ebédbefizetés napján!


EBÉDJEGY

2014. november hónaptól a felsős tanulók részére ebédjegy kerül kiadásra, a konyhán e jegy leadásával lehet az étkezést igénybe venni.

A betegség, hiányzás miatt lemondott napokat, csak abban az esetben áll módunkban jóváírni, ha a fel nem használt ebédjegyeket a következő havi ebédbefizetésnél a gazdasági irodában leadják.


7.00 Szülői értekezlet (1. és 5. évf.)
II.19. Határidő: 8. évf. továbbtanulási lapjainak továbbítása
II.20. 14.30 Kerületi angol és német tanulmányi verseny
II.26. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól megemlékezés osztálykeretben felső tagozaton
III.01. Kit fogadjunk örökbe a Fővárosi Növény- és Állatkertből? – szavazás (március 1-től 9-ig)
III.05. 16.00 Vezetők fogadó órája
KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY

KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY

KOSÁRLABDA III. korcsoport

TEREMLABDARÚGÁS II. korcsoport
HETI ÉTLAP
EBÉD BEFIZETÉS