JÁRVÁNY INT. TERV
FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
ONLINE GALÉRIA
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
EMLÉKNAPOK
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
BEIRATKOZÁS SEGÉDLET
„Suliváró”
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
KÖLCSÖNÖZHETŐ KÖNYV
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
KÖZÉPISKOLAI
TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2021.03.01.
HÁZIREND MÓDOSÍTÁS
2022.09.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015 PED. PRG. 2020.09.01.
Dokumentumok
Galéria
Azon tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. (20/2012. EMMI r. 184/G. § (4)III.21. 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. 8.00 OH mérés 7.ab (szövegértés, matematika)
III.22. 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. 8.00 OH mérés 7.n (szövegértés, matematika)
III.23. 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása, továbbítása az OH-nak.
III.24. Tehetségek napja 14.00 Kerületi eredményhirdetés:
III.27. Digitális Témahét 8.00 OH mérés 7.ab (természettudomány, idegen nyelv)
III.28. Digitális Témahét 8.00 OH mérés 7.n (természettudomány, idegen nyelv)
Kerületi szépkiejtési verseny


HÁZI NÉMET NEMZETISÉGI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY


ügyességi váltóverseny III. korcsoport

HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS