JÁRVÁNY INT. TERV
FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
EMLÉKNAPOK
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
BEIRATKOZÁS SEGÉDLET
SULIVÁRÓ
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
KÖLCSÖNÖZHETÕ KÖNYV
TÁMOGATÓINK
KÖZÉRDEKÛ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
KÖZÉPISKOLAI
TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2021.03.01.
HÁZIREND MÓDOSÍTÁS
2022.09.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015 PED. PRG. 2020.09.01.
Dokumentumok
Galéria

Iskolánkról

Tisztelt Érdeklõdõ Szülõk!

Úgy gondoljuk, hogy minden szülõ, amikor iskolát választ, nagy tudású, gyermekszeretõ pedagógust képzel el, akire nyugodtan rábízhatja gyermekét. Szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani abban, hogy intézményünket megismerve könnyebben tudjanak óvodát-iskolát választani gyermekük számára.
Intézményünk 1986. szeptember 1-jén nyílt meg.

Iskolánk nagymértékben épít az óvodai felkészítés eredményeire. Az óvoda és az iskola közötti átmenet megkönnyítése érdekében a nagycsoportosok rendszeresen látogatják iskolánkat. Megismerik a tanítóink munkáját, az iskolát, így ha az iskolánkat választják: ismerõs környezetbe érkeznek az elsõ osztály kezdetekor. Az iskolakezdés elsõ hónapjaiban nagyon rugalmasan, gyermekközpontúan, fokozatos ütemben szoktatjuk be kis elsõseinket.

A bevezetõ és a kezdõ szakaszban (1-4. évfolyamon) az alapkészségek fejlesztését tartjuk a legfontosabbnak, azzal együtt, hogy a tehetségeket minél korábban igyekszünk felismerni és gondozni. Az érdeklõdõ és szorgalmas tanulók az iskolában több foglalkozásból is válogathatnak. Informatika és angol nyelv tanulására az életkorhoz igazodva az elsõ osztálytól van lehetõség. Több éve mûködik az iskolánkban német nemzetiségi osztály, amely heti 5 órás német nyelvi foglalkozást jelent.

Az alapozó és a fejlesztõ szakaszban (5-8. évfolyamon) a tehetséges tanulók emelt óraszámú angol, német nyelv és informatikai képzést kapnak. A nyelvoktatás célja a nyolcadik évfolyam végén megszerezhetõ alapfokú nyelvvizsga. A 7-8. évfolyamon felvételi elõkészítõ foglalkozást szervezünk magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából. Tehetséges tanulóink számára szakköri foglalkozások keretében tesszük lehetõvé az elõrehaladást.
Tanáraink nyitottak az új módszerek elsajátítására, továbbképzéseken bõvítik ismereteiket. Drámapedagógiai eszközökkel, új, a tanulást segítõ módszerekkel segítik tanulóink pályaválasztását.
A felsõ tagozaton tovább folytatódik az alsó tagozaton már eredményes:

  • egyéni képességfejlesztés,
  • egyénre szabott bánásmód,
  • differenciált képességfejlesztés,
  • tehetséggondozás, versenyeztetés.
Tanulóink szabadidejét tartalmas, színes programokkal töltjük ki.
Szoros kapcsolatban állunk a kerület mûvészeti iskolájával, együttmûködés keretében a zenét: szolfézs, zongora, hegedû, furulya órákon tanulhatják nálunk a gyermekek. Nagy sikert aratnak kézmûves foglalkozásaink, melyekre sokszor a szülõket is meghívjuk. Igényeikhez igazodva szakköröket mûködtetünk, és rendszeresen tartunk könyvtári órákat a 10.000 kötetes iskolai könyvtárunkban.

Színház- és múzeumlátogatásokat, hétvégi hazai és külföldi kirándulásokat szervezünk igény szerint.
Sportolási lehetõséget is biztosítunk a gyermekeknek szakedzõk vezetésével, ezek a labdarúgás, kosárlabda, a kézilabda, az atlétika, az úszás, a korcsolyázás, a judo és a modern táncok.

Biztosak vagyunk abban, hogy a sokoldalú képzési program és kínálat az egyik oka annak, hogy tanulóink mind az iskolai, mind a kerületi, fõvárosi és országos versenyeken számtalan eredményt érnek el minden területen.

Iskolánk életében nagyon fontosak a hagyományok is, mert jól kifejezik, érzékelhetõvé teszik a "Kossuth-os" szellemiséget. Közös programjaink a Mikulás, a karácsony, a farsang és a családi sportnap. A „Mit tudunk mi?” címû mûsoros délutánon osztályaink különbözõ produkciókkal mutatkoznak be a szülõknek. Angol-német nyelvi délutánjaink is nagy sikert aratnak a szülõk körében.

Reméljük felkeltettük érdeklõdésüket, kérjük látogassanak el iskolánkba, gyõzõdjenek meg minderrõl. « Vissza
VI.3.Határidő: Az országos mérések befejezése 4-8. évfolyamon.Osztályozóvizsgák 16.00 Vezetők fogadó órája (Kérjük előre egyeztetni.)
VI.4.Nemzeti Összetartozás Napja – megemlékezés iskolarádión keresztül Osztályozóvizsgák
VI.5.Osztályozóvizsgák
VI.6.Osztályozóvizsgák
VI.7.Osztályozóvizsgák
VI.12.Kihelyezett tanítási órák

kerületi

kerületi

HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS