FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
VIDEÓGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZAKKÖREINK
SZOROBÁN
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
„Suliváró”
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2019.02.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015
Dokumentumok
Galéria

Wolff Virág

Pedagógusi pályámat 2006-ban kezdtem egy újpesti általános iskolában. Következő tanévemet már a Kossuthban töltöttem, tulajdonképpen visszatértem gyökereimhez, hiszen alsósként valaha én is itt koptattam a padokat…

Tanítói diplomámat testnevelés és sport műveltség területen az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, nappali tagozaton szereztem, egy évvel később ugyanitt könyvtár szakkollégiumi diplomámat is megkaptam.

Jelenleg a tantárgycsoportos felosztás szerint matematikát, környezetismeretet, testnevelést és éneket tanítok az osztályomnak.
Munkám során a differenciálás mellett nagy figyelmet fordítok a tantárgyi koncentrációra is, hiszen az egyes tanórákon vett ismeretek nem különülnek el egymástól, hanem egymást kiegészítve egészet alkotnak. Így lehetővé válik, hogy az iskolában tanultakat a "mindennapi életben" is használni tudják.

Fontosnak tartom, hogy nyitott szemmel járjunk a világban. Arra nevelem tanítványaimat, hogy maguk is képesek legyenek önállóan információt keresni, ismereteket szerezni, ebben könyvtárosi végzettségemet is kamatoztatni tudom.

A tanulás mellett az iskolai életnek kiemelt része a szabadidő megfelelő eltöltése is. Ezért sport, kézműves, valamint egyéb programok (közös játék, kirándulás, színház- és múzeumlátogatás, stb.) szervezésével próbálom színesebbé tenni a hétköznapokat, hogy minél több élménnyel gazdagodjanak tanítványaim. « Vissza
IV.9. Tavaszi szünet
IV.10. Nagypéntek
IV.12. Húsvét
IV.13. Húsvét
IV.14. Tavaszi szünet
IV.15. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap.
HÁZI „ARANYTOLL” HELYESÍRÁSI VERSENY

HÁZI NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

KERÜLETI BAJNOKSÁG

KERÜLETI DIÁKOLIMPIA
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS