FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
VIDEÓGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZAKKÖREINK
SZOROBÁN
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
„Suliváró”
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2019.02.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015
Dokumentumok
Galéria

Vozári- Bárczi Ágnes

2007-ben szereztem tanítói diplomát a jászberényi Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán, német műveltségterületen. Ezt követően adminisztratív területen tevékenykedtem, és pszichológiai tanulmányokat folytattam a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. A tanításhoz 2010-ben tértem vissza. A sülysápi Móra Ferenc Általános Iskolában osztályfőnökként, majd német tanítóként dolgoztam, később felső tagozatban is oktattam, és napközis pedagógusként is kipróbálhattam magam.

A Kossuthba 2014-ben érkeztem, a családias légkörnek köszönhetően pedig hamar megtaláltam a helyem. A tantárgycsoportos oktatás keretein belül magyar nyelv és irodalom, valamint ének-zene, erkölcstan és német tantárgyakat tanítok. Tanóráimon szívesen nyúlok a drámapedagógiára jellemző elemekhez, a differenciált csoportmunkák mellett előszeretettel alkalmazok projektmódszert is. Mindig igyekszem bensőséges viszonyt kialakítani tanítványaimmal, mert vallom, hogy ez az alapja a bizalom létrejöttének; záloga annak, hogy értéknek tekinthessék azt a tudást, melyet szeretnék nekik átadni.

Amellett, hogy a gyerekektől minden nap tanulok valami újat, fontosnak tartom a folyamatos szakmai ismeretszerzést, a pedagógiai megújulást. Szívügyemnek érzem hagyományaink ápolását, de emellett igyekszem meglátni és megláttatni a más kultúrákban rejlő értékeket is. Éppen ezért, az elmúlt időszakban részt vettem egy 60 órás akkreditált pedagógus továbbképzésen: Játék és tánc az iskolában címmel; valamint az "Interkulturális kompetencia fejlesztés pedagógusoknak" című képzésen is.

Pedagógiai munkám során fontosnak tartom tanítványaim egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását, a toleranciára és elfogadásra nevelést, valamint olyan motivált gyerekek mentorálását, akiknek örömforrás a tanulás. « Vissza
IV.9. Tavaszi szünet
IV.10. Nagypéntek
IV.12. Húsvét
IV.13. Húsvét
IV.14. Tavaszi szünet
IV.15. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap.
HÁZI „ARANYTOLL” HELYESÍRÁSI VERSENY

HÁZI NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

KERÜLETI BAJNOKSÁG

KERÜLETI DIÁKOLIMPIA
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS