FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
VIDEÓGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZAKKÖREINK
SZOROBÁN
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
„Suliváró”
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2019.02.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015
Dokumentumok
Galéria

Pissinger Irén

1985-ben érettségiztem a Bem József Óvónői Szakközépiskolában, majd "K- csoportos" érettségivel sikeres felvételt nyertem a Budapesti Tanítóképző Főiskola tanítói szakára.
1988. augusztusában kezdtem el dolgozni Budapesten a Széchenyi István Általános Iskolában főiskolai diplomám megszerzése után. Nagy felmenő rendszerben működtünk, így 1-3. osztályban az osztályfőnöki teendők és a szabadidős órák mellett magyar nyelv és irodalom, ének-zene és rajz tantárgyakat, majd 4. osztályban minden tantárgyat én tanítottam.

Nagyon fontos számomra, hogy a gyerekek szeressenek és tudjanak tanulni, ezért igyekszem olyan jellegű továbbképzéseken képezni magam, ahol a tanultak segítségével a tanítási óráimat változatosabbá, érdekesebbé tehetem. / drámapedagógia, Gordon kommunikációs tréning, néptánc/.

Fontosnak tartom a gyerekek testi-lelki egészségét, ezért 2 tanéven át részt vettem a Veresegyházi Misszió és Egészségügyi Központ drog prevenciós és egészséges életmód programjában ahol lelki egészségtan foglakozásokat tartottunk a felső tagozatos diákok számára.

2009-ben kerültem a Kossuth Nevelési - Oktatási Központba. « Vissza
IV.9. Tavaszi szünet
IV.10. Nagypéntek
IV.12. Húsvét
IV.13. Húsvét
IV.14. Tavaszi szünet
IV.15. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap.
HÁZI „ARANYTOLL” HELYESÍRÁSI VERSENY

HÁZI NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

KERÜLETI BAJNOKSÁG

KERÜLETI DIÁKOLIMPIA
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS