JÁRVÁNY INT. TERV
FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
EMLÉKNAPOK
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
BEIRATKOZÁS SEGÉDLET
SULIVÁRÓ
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
KÖLCSÖNÖZHETÕ KÖNYV
TÁMOGATÓINK
KÖZÉRDEKÛ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
KÖZÉPISKOLAI
TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2021.03.01.
HÁZIREND MÓDOSÍTÁS
2022.09.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015 PED. PRG. 2020.09.01.
Dokumentumok
Galéria

Mózer Ibolya

35 éve tanítok általános iskolában, 21 éve dolgozom ebben az intézményben. Voltam napközis, 6 évig fejlesztõ osztályom volt, most pedig német nemzetiségi osztály osztályfõnöke vagyok 8. éve. Egyik terület sem áll távol tõlem, de úgy érzem ez utóbbi terület még több lehetõséget nyújt számomra a tovább fejlõdésre. Három évet jártam az Osztrák Intézet német nyelvi kurzusára azért, hogy tanítványaim segítségére legyek a nyelvtanulásban, s azért, hogy más órákon is használhassuk a német nyelve. Rendkívül közel áll hozzám a német nemzetiségi kultúra, mert gyermek-és ifjú koromban olyan városban éltem, ahol nagy hagyományai voltak a német nemzetiségi lakosoknak.

A közelmúltban zoopedagógiai képzésre jártam. Ezt a képesítésemet kiválóan tudtam használni a tanításban, hiszen a természetismeret órák egy részét és a rendszerezést, összefoglalást a Fõvárosi Állat - és Növénykertben tartottuk, s nemcsak tankönyvbõl szereztünk ismereteket, hanem testközelbõl figyelhettük meg az állatokat és növényeket, s így mélyítettük el tudásunkat.

Az iskolaotthonos oktatási forma bevezetése óta matematikát, környezetismeretet, rajzot, technikát és testnevelést tanítok a 4.n osztályban. Minden tantárgyat fontosnak tartok, mert a mindennapi életben az ott tanultakat hasznosítjuk.

Magamról még néhány szót: szeretem a különbözõ tevékenységeket, az ének- és népdaltanítást, a sportot, a ritmikus sportgimnasztikát, melyet alkalmazok is a testnevelés órákon. Szívesen viszem tanítványaimat színházba, múzeumba, kirándulni. Gyakran táboroztatok gyerekeket, mert hiszem azt, hogy így még jobban megismerem õket, és ezt kamatoztathatom a mindennapi nevelésben és oktatásban is.

Célom: harmonikus, boldog, kiegyensúlyozott gyermekek nevelése, egyénre szabott fejlesztés és tehetséggondozás az egyéni képességek kiteljesítéséért, jó közösség megteremtése, amely alapvetõ követelmény az elõbbi célok eléréséhez. Fontos, hogy a felgyorsult világunkban türelmet, toleranciát, elfogadást tanuljanak a gyerekek az iskolában, s a konfliktusok békés rendezését, én ehhez nyújtok segítséget. Meleg, szeretetteljes otthon legyen az iskola, amelyben oly sok idõt kell eltölteni! « Vissza
II.23.A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól megemlékezés osztálykeretben felső tagozaton (Hivatalos napja: február 25.)
III.4.Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. „PÉNZ7” témahét 16.00 Vezetők fogadó órája (Kérjük előre egyeztetni.)
III.5.„PÉNZ7” témahét
III.6.„PÉNZ7” témahét
III.7.„PÉNZ7” témahét
III.8.„PÉNZ7” témahét
Házi német olvasási verseny


Házi német olvasási verseny


házi

kerületi iskolák közötti sportverseny
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS