JÁRVÁNY INT. TERV
FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
ONLINE GALÉRIA
„ Archív Suliváró”
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
EMLÉKNAPOK
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
BEIRATKOZÁS SEGÉDLET
„Suliváró”
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
KÖLCSÖNÖZHETŐ KÖNYV
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
KÖZÉPISKOLAI
TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2021.03.01.
HÁZIREND MÓDOSÍTÁS
2022.09.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015 PED. PRG. 2020.09.01.
Dokumentumok
Galéria

Mózer Ibolya

35 éve tanítok általános iskolában, 21 éve dolgozom ebben az intézményben. Voltam napközis, 6 évig fejlesztő osztályom volt, most pedig német nemzetiségi osztály osztályfőnöke vagyok 8. éve. Egyik terület sem áll távol tőlem, de úgy érzem ez utóbbi terület még több lehetőséget nyújt számomra a tovább fejlődésre. Három évet jártam az Osztrák Intézet német nyelvi kurzusára azért, hogy tanítványaim segítségére legyek a nyelvtanulásban, s azért, hogy más órákon is használhassuk a német nyelve. Rendkívül közel áll hozzám a német nemzetiségi kultúra, mert gyermek-és ifjú koromban olyan városban éltem, ahol nagy hagyományai voltak a német nemzetiségi lakosoknak.

A közelmúltban zoopedagógiai képzésre jártam. Ezt a képesítésemet kiválóan tudtam használni a tanításban, hiszen a természetismeret órák egy részét és a rendszerezést, összefoglalást a Fővárosi Állat - és Növénykertben tartottuk, s nemcsak tankönyvből szereztünk ismereteket, hanem testközelből figyelhettük meg az állatokat és növényeket, s így mélyítettük el tudásunkat.

Az iskolaotthonos oktatási forma bevezetése óta matematikát, környezetismeretet, rajzot, technikát és testnevelést tanítok a 4.n osztályban. Minden tantárgyat fontosnak tartok, mert a mindennapi életben az ott tanultakat hasznosítjuk.

Magamról még néhány szót: szeretem a különböző tevékenységeket, az ének- és népdaltanítást, a sportot, a ritmikus sportgimnasztikát, melyet alkalmazok is a testnevelés órákon. Szívesen viszem tanítványaimat színházba, múzeumba, kirándulni. Gyakran táboroztatok gyerekeket, mert hiszem azt, hogy így még jobban megismerem őket, és ezt kamatoztathatom a mindennapi nevelésben és oktatásban is.

Célom: harmonikus, boldog, kiegyensúlyozott gyermekek nevelése, egyénre szabott fejlesztés és tehetséggondozás az egyéni képességek kiteljesítéséért, jó közösség megteremtése, amely alapvető követelmény az előbbi célok eléréséhez. Fontos, hogy a felgyorsult világunkban türelmet, toleranciát, elfogadást tanuljanak a gyerekek az iskolában, s a konfliktusok békés rendezését, én ehhez nyújtok segítséget. Meleg, szeretetteljes otthon legyen az iskola, amelyben oly sok időt kell eltölteni! « Vissza
IX.28. Papírgyűjtés
IX.30. Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap (Magyar Diáksport Napja)
X.4. 11.00 Erntedankfest – alsós német nemzetiségi osztályok közös aratóünnepe
X.6. 8 órától megemlékezés a 13 aradi vértanúról az iskolarádióban
KONTYFA KERÜLETI MATEMATIKAI ALAPMŰVELETEK VERSENY


Kerületi Vers- és prózaíró verseny


KERÜLETI BAJNOKSÁG

KERÜLETI BAJNOKSÁG
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS