FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
VIDEÓGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZAKKÖREINK
SZOROBÁN
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
„Suliváró”
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2019.02.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015
Dokumentumok
Galéria

Mózer Ibolya

35 éve tanítok általános iskolában, 21 éve dolgozom ebben az intézményben. Voltam napközis, 6 évig fejlesztő osztályom volt, most pedig német nemzetiségi osztály osztályfőnöke vagyok 8. éve. Egyik terület sem áll távol tőlem, de úgy érzem ez utóbbi terület még több lehetőséget nyújt számomra a tovább fejlődésre. Három évet jártam az Osztrák Intézet német nyelvi kurzusára azért, hogy tanítványaim segítségére legyek a nyelvtanulásban, s azért, hogy más órákon is használhassuk a német nyelve. Rendkívül közel áll hozzám a német nemzetiségi kultúra, mert gyermek-és ifjú koromban olyan városban éltem, ahol nagy hagyományai voltak a német nemzetiségi lakosoknak.

A közelmúltban zoopedagógiai képzésre jártam. Ezt a képesítésemet kiválóan tudtam használni a tanításban, hiszen a természetismeret órák egy részét és a rendszerezést, összefoglalást a Fővárosi Állat - és Növénykertben tartottuk, s nemcsak tankönyvből szereztünk ismereteket, hanem testközelből figyelhettük meg az állatokat és növényeket, s így mélyítettük el tudásunkat.

Az iskolaotthonos oktatási forma bevezetése óta matematikát, környezetismeretet, rajzot, technikát és testnevelést tanítok a 4.n osztályban. Minden tantárgyat fontosnak tartok, mert a mindennapi életben az ott tanultakat hasznosítjuk.

Magamról még néhány szót: szeretem a különböző tevékenységeket, az ének- és népdaltanítást, a sportot, a ritmikus sportgimnasztikát, melyet alkalmazok is a testnevelés órákon. Szívesen viszem tanítványaimat színházba, múzeumba, kirándulni. Gyakran táboroztatok gyerekeket, mert hiszem azt, hogy így még jobban megismerem őket, és ezt kamatoztathatom a mindennapi nevelésben és oktatásban is.

Célom: harmonikus, boldog, kiegyensúlyozott gyermekek nevelése, egyénre szabott fejlesztés és tehetséggondozás az egyéni képességek kiteljesítéséért, jó közösség megteremtése, amely alapvető követelmény az előbbi célok eléréséhez. Fontos, hogy a felgyorsult világunkban türelmet, toleranciát, elfogadást tanuljanak a gyerekek az iskolában, s a konfliktusok békés rendezését, én ehhez nyújtok segítséget. Meleg, szeretetteljes otthon legyen az iskola, amelyben oly sok időt kell eltölteni! « Vissza
IV.9. Tavaszi szünet
IV.10. Nagypéntek
IV.12. Húsvét
IV.13. Húsvét
IV.14. Tavaszi szünet
IV.15. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap.
HÁZI „ARANYTOLL” HELYESÍRÁSI VERSENY

HÁZI NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

KERÜLETI BAJNOKSÁG

KERÜLETI DIÁKOLIMPIA
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS