JÁRVÁNY INT. TERV
FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
ONLINE GALÉRIA
„ Archív Suliváró”
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
EMLÉKNAPOK
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
BEIRATKOZÁS SEGÉDLET
„Suliváró”
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
KÖLCSÖNÖZHETŐ KÖNYV
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
KÖZÉPISKOLAI
TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2021.03.01.
HÁZIREND MÓDOSÍTÁS
2022.09.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015 PED. PRG. 2020.09.01.
Dokumentumok
Galéria

Lakatosné Domokos Andrea

Lakatosné Domokos Andrea

1984-től tanítok a XV. kerületben, először harmincegy évig Újpalotán, a Neptun Általános Iskolában, a piros iskolában, majd 2015 óta jelenlegi iskolámban, a Kossuthban. Ezen időszakok alatt mindig elsőtől negyedikig tanítottam.

Az eltelt évek alatt számos továbbképzésen vettem részt, melyek hozzájárultak a szakmai tudástáramhoz. Több évig tanítottam a Zsolnai József nevéhez fűződő értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai programmal (ÉKP). A programban való tudásom magasabb szintre emeléséhez elvégeztem a Magyar Művelődési Intézetben a Népi játszóház-vezetői tanfolyamot. Nyolc éven át voltam német nemzetiségi osztályok osztályfőnöke. Évek alatt lehetőségem volt beleásni magam az integrációs nevelésbe, amelyből rendkívül sok tudást és tapasztalatot szereztem.

Jelenlegi osztályomban magyar nyelv és irodalmat, etikát, vizuális kultúrát és technikát tanítok. Rendkívül fontos számomra a biztos anyanyelvi alapok megteremtése, az olvasás megszerettetése; a gondolkodva tanulásra, a problémamegoldó gondolkodásra való okítás, az egyéni fejlesztés és a tehetséggondozás. A környezettudatos magatartásra nevelés is nagyon fontos számomra. Hiszek abban, hogy minden kisgyerekben valamilyen tehetség rejtőzik, csak fel kell fedezni az odavezető utat. Tanítványaim az elmúlt évek alatt sok szép eredményt értek el az iskolai, a kerületi, a megyei és az országos tanulmányi versenyeken is.

A játékosság, a humor, a nevetés, a vidámság elő kell forduljon minden nap az osztályomban. Számomra a gondoskodó törődés és szeretet nem jogokon és kötelességeken alapul, hanem kölcsönös tiszteleten. A közösen eltöltött idő, a rengeteg kommunikáció, a megértés, a szeretet, a következetesség, az odafigyelés személyiségük fejlődésének ebben a szakaszában nagyon fontos tényező.

Az együtt töltött közös, valamint vizuális élmények meghatározóak a kisgyerekek számára. Színház- és múzeumlátogatásokkal, tanulmányi kirándulásokkal és sétákkal, valamint számos színes programmal igyekszem színesebbé tenni a tanuláson kívüli időt, amelyeken újabb felfedezésekre is szert tehetnek.

Empatikus képességeimnek köszönhetően a tanulók szüleivel jó kapcsolatot igyekszem kialakítani. A szülőkkel való kapcsolattartásom célja, az információk átadása mellett az, hogy a problémákat feltárjuk, és együtt megoldjuk. Hiszek a mai napig a pedagógus-diák-szülő háromszögben, mely hármast az őszinteség, a tisztelet, az egymás elfogadása tesz működővé.


 « Vissza

IX.28. Papírgyűjtés
IX.30. Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap (Magyar Diáksport Napja)
X.4. 11.00 Erntedankfest – alsós német nemzetiségi osztályok közös aratóünnepe
X.6. 8 órától megemlékezés a 13 aradi vértanúról az iskolarádióban
KONTYFA KERÜLETI MATEMATIKAI ALAPMŰVELETEK VERSENY


Kerületi Vers- és prózaíró verseny


KERÜLETI BAJNOKSÁG

KERÜLETI BAJNOKSÁG
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS