JÁRVÁNY INT. TERV
FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
EMLÉKNAPOK
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
BEIRATKOZÁS SEGÉDLET
SULIVÁRÓ
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
KÖLCSÖNÖZHETÕ KÖNYV
TÁMOGATÓINK
KÖZÉRDEKÛ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
KÖZÉPISKOLAI
TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2021.03.01.
HÁZIREND MÓDOSÍTÁS
2022.09.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015 PED. PRG. 2020.09.01.
Dokumentumok
Galéria

Lakatosné Domokos Andrea

Lakatosné Domokos Andrea

1984-tõl tanítok a XV. kerületben, elõször harmincegy évig Újpalotán, a Neptun Általános Iskolában, a piros iskolában, majd 2015 óta jelenlegi iskolámban, a Kossuthban. Ezen idõszakok alatt mindig elsõtõl negyedikig tanítottam.

Az eltelt évek alatt számos továbbképzésen vettem részt, melyek hozzájárultak a szakmai tudástáramhoz. Több évig tanítottam a Zsolnai József nevéhez fûzõdõ értékközvetítõ és képességfejlesztõ pedagógiai programmal (ÉKP). A programban való tudásom magasabb szintre emeléséhez elvégeztem a Magyar Mûvelõdési Intézetben a Népi játszóház-vezetõi tanfolyamot. Nyolc éven át voltam német nemzetiségi osztályok osztályfõnöke. Évek alatt lehetõségem volt beleásni magam az integrációs nevelésbe, amelybõl rendkívül sok tudást és tapasztalatot szereztem.

Jelenlegi osztályomban magyar nyelv és irodalmat, etikát, vizuális kultúrát és technikát tanítok. Rendkívül fontos számomra a biztos anyanyelvi alapok megteremtése, az olvasás megszerettetése; a gondolkodva tanulásra, a problémamegoldó gondolkodásra való okítás, az egyéni fejlesztés és a tehetséggondozás. A környezettudatos magatartásra nevelés is nagyon fontos számomra. Hiszek abban, hogy minden kisgyerekben valamilyen tehetség rejtõzik, csak fel kell fedezni az odavezetõ utat. Tanítványaim az elmúlt évek alatt sok szép eredményt értek el az iskolai, a kerületi, a megyei és az országos tanulmányi versenyeken is.

A játékosság, a humor, a nevetés, a vidámság elõ kell forduljon minden nap az osztályomban. Számomra a gondoskodó törõdés és szeretet nem jogokon és kötelességeken alapul, hanem kölcsönös tiszteleten. A közösen eltöltött idõ, a rengeteg kommunikáció, a megértés, a szeretet, a következetesség, az odafigyelés személyiségük fejlõdésének ebben a szakaszában nagyon fontos tényezõ.

Az együtt töltött közös, valamint vizuális élmények meghatározóak a kisgyerekek számára. Színház- és múzeumlátogatásokkal, tanulmányi kirándulásokkal és sétákkal, valamint számos színes programmal igyekszem színesebbé tenni a tanuláson kívüli idõt, amelyeken újabb felfedezésekre is szert tehetnek.

Empatikus képességeimnek köszönhetõen a tanulók szüleivel jó kapcsolatot igyekszem kialakítani. A szülõkkel való kapcsolattartásom célja, az információk átadása mellett az, hogy a problémákat feltárjuk, és együtt megoldjuk. Hiszek a mai napig a pedagógus-diák-szülõ háromszögben, mely hármast az õszinteség, a tisztelet, az egymás elfogadása tesz mûködõvé.


 « Vissza

II.23.A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól megemlékezés osztálykeretben felső tagozaton (Hivatalos napja: február 25.)
III.4.Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. „PÉNZ7” témahét 16.00 Vezetők fogadó órája (Kérjük előre egyeztetni.)
III.5.„PÉNZ7” témahét
III.6.„PÉNZ7” témahét
III.7.„PÉNZ7” témahét
III.8.„PÉNZ7” témahét
Házi német olvasási verseny


Házi német olvasási verseny


házi

kerületi iskolák közötti sportverseny
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS