JÁRVÁNY INT. TERV
FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
ONLINE GALÉRIA
„ Archív Suliváró”
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
EMLÉKNAPOK
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
BEIRATKOZÁS SEGÉDLET
„Suliváró”
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
KÖLCSÖNÖZHETŐ KÖNYV
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
KÖZÉPISKOLAI
TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2021.03.01.
HÁZIREND MÓDOSÍTÁS
2022.09.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015 PED. PRG. 2020.09.01.
Dokumentumok
Galéria

Kocsmár Sándorné

Az iskola megnyitása óta (1986-tól) dolgozom az intézményben magyar–történelem szakos tanárként. Elsődleges számomra a nevelés, a jó osztályközösség megteremtése. Ennek érdekében szívesen viszem osztályaimat erdei iskolába, osztálykirándulásra, táborba, múzeumba, színházba. Igyekszem sok osztályprogramot szervezni, hogy a gyerekek minél jobban megismerjék egymást, engem, és én is őket. Őszinteségre, becsületességre, toleranciára, empátiára nevelem tanítványaimat. Fontos számomra a szülőkkel való jó kapcsolat, ugyanis a nevelés csak akkor tud hatékony lenni, ha az iskolában és a családban is ugyanazok az elvárások. Az oktatás terén kiemelt fontosságú számomra a tanulási problémákkal küzdő tanulók segítése, felzárkóztatása, a tehetségesek felkészítése a különböző tanulmányi versenyekre. Sok energiát fektetek továbbtanulásra való felkészítésbe, hogy tanítványaim bejussanak a nekik való legjobb iskolákba, és azt elvégezve találják meg azt a pályát, amelyet szívesen végeznének.

Célom harmonikus, boldog, kiegyensúlyozott fiatalok nevelése, egyénre szabott fejlesztés és tehetséggondozás az egyéni képességek kiteljesítéséért, továbbá a jó közösség megteremtése, amely alapvetően szükséges ahhoz, hogy megvalósíthassam az elképzeléseimet. Fontos, hogy a felgyorsult világunkban türelmet, toleranciát, elfogadást tanuljanak gyermekeink az iskolában, és a konfliktusok békés rendezését, ehhez én segítséget nyújtok. Vallom, hogy az iskolának meleg, szeretetteljes otthonnak kell lennie, olyan színes, érdekes közösségi színtérnek, ahol napjuk nagy részét szívesen töltik a gyerekek. « Vissza
IX.28. Papírgyűjtés
IX.30. Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap (Magyar Diáksport Napja)
X.4. 11.00 Erntedankfest – alsós német nemzetiségi osztályok közös aratóünnepe
X.6. 8 órától megemlékezés a 13 aradi vértanúról az iskolarádióban
KONTYFA KERÜLETI MATEMATIKAI ALAPMŰVELETEK VERSENY


Kerületi Vers- és prózaíró verseny


KERÜLETI BAJNOKSÁG

KERÜLETI BAJNOKSÁG
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS