JÁRVÁNY INT. TERV
FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
EMLÉKNAPOK
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
BEIRATKOZÁS SEGÉDLET
SULIVÁRÓ
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
KÖLCSÖNÖZHETÕ KÖNYV
TÁMOGATÓINK
KÖZÉRDEKÛ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
KÖZÉPISKOLAI
TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2021.03.01.
HÁZIREND MÓDOSÍTÁS
2022.09.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015 PED. PRG. 2020.09.01.
Dokumentumok
Galéria

Kocsmár Sándorné

Az iskola megnyitása óta (1986-tól) dolgozom az intézményben magyar–történelem szakos tanárként. Elsõdleges számomra a nevelés, a jó osztályközösség megteremtése. Ennek érdekében szívesen viszem osztályaimat erdei iskolába, osztálykirándulásra, táborba, múzeumba, színházba. Igyekszem sok osztályprogramot szervezni, hogy a gyerekek minél jobban megismerjék egymást, engem, és én is õket. Õszinteségre, becsületességre, toleranciára, empátiára nevelem tanítványaimat. Fontos számomra a szülõkkel való jó kapcsolat, ugyanis a nevelés csak akkor tud hatékony lenni, ha az iskolában és a családban is ugyanazok az elvárások. Az oktatás terén kiemelt fontosságú számomra a tanulási problémákkal küzdõ tanulók segítése, felzárkóztatása, a tehetségesek felkészítése a különbözõ tanulmányi versenyekre. Sok energiát fektetek továbbtanulásra való felkészítésbe, hogy tanítványaim bejussanak a nekik való legjobb iskolákba, és azt elvégezve találják meg azt a pályát, amelyet szívesen végeznének.

Célom harmonikus, boldog, kiegyensúlyozott fiatalok nevelése, egyénre szabott fejlesztés és tehetséggondozás az egyéni képességek kiteljesítéséért, továbbá a jó közösség megteremtése, amely alapvetõen szükséges ahhoz, hogy megvalósíthassam az elképzeléseimet. Fontos, hogy a felgyorsult világunkban türelmet, toleranciát, elfogadást tanuljanak gyermekeink az iskolában, és a konfliktusok békés rendezését, ehhez én segítséget nyújtok. Vallom, hogy az iskolának meleg, szeretetteljes otthonnak kell lennie, olyan színes, érdekes közösségi színtérnek, ahol napjuk nagy részét szívesen töltik a gyerekek. « Vissza
II.23.A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól megemlékezés osztálykeretben felső tagozaton (Hivatalos napja: február 25.)
III.4.Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. „PÉNZ7” témahét 16.00 Vezetők fogadó órája (Kérjük előre egyeztetni.)
III.5.„PÉNZ7” témahét
III.6.„PÉNZ7” témahét
III.7.„PÉNZ7” témahét
III.8.„PÉNZ7” témahét
Házi német olvasási verseny


Házi német olvasási verseny


házi

kerületi iskolák közötti sportverseny
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS