JÁRVÁNY INT. TERV
FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
ONLINE GALÉRIA
„ Archív Suliváró”
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
EMLÉKNAPOK
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
BEIRATKOZÁS SEGÉDLET
„Suliváró”
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
KÖLCSÖNÖZHETŐ KÖNYV
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
KÖZÉPISKOLAI
TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2021.03.01.
HÁZIREND MÓDOSÍTÁS
2022.09.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015 PED. PRG. 2020.09.01.
Dokumentumok
Galéria

Kecskeméthyné Mezősi Annamária

1975. szeptember 1-jén kezdtem tanítani, 1980-tól a XV. kerületben, majd 1986-tól alapító tagként a Kossuthban. Az eltelt időszakban osztályaimat mindig elsőtől negyedikig tanítottam.

Az iskolaotthonos forma bevezetése óta a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika tantárgyakat tanítottam. A magyar nyelv és irodalmat közel harminc évig a Nyelvi, irodalmi, kommunikációs program szerint. A biztos, értő olvasás, a helyesírás és az anyanyelv mellett kiemelt hangsúlyt helyezek a helyes ejtésre, a beszédfejlesztésre, a gyorsolvasásra, a drámajátékokra, az irodalom megszerettetésére, az olvasóvá nevelésre. Kis tanítványaimmal rendszeresen járunk az iskolai könyvtárba.

Matematika órákon a pontos, gyors számolást a szorobán eszköz alkalmazásával, a matematika megszerettetését sok játékos feladattal segítettem.

Jelenlegi osztályomban magyar nyelv és irodalmat tanítok és szorobán foglalkozásokat tartok. Kiemelten fontosnak tartom az egyéni fejlesztést és a tehetséggondozást. A versenyzéshez kedvet érző tanulóimmal rendszeresen nagyon eredményesen veszünk részt a különböző kerületi, fővárosi, területi és országos tantárgyi, szorobán, valamint vers- és prózamondó és író versenyeken egyaránt. Azt vallom, hogy mindenki tehetséges valamiben, csak meg kell találni, hogy miben.

Az osztályban igyekszem nyugodt, barátságos légkört teremteni, a kisdiákokat egymás megértésére, elfogadására, valamint bátor önkifejezésre nevelni. A nevelés során fontosnak tartom a hagyományápolást és a környezetvédelmet is. Nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy jól érezzék magukat az iskolában, szeressenek idejárni.

Tanító párommal, Mátyásfalvi Ágnessel 2000 óta dolgozunk nagy harmóniában együtt.

Folyamatosan képzem magam, így a tanítói mellett 2000-ben az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán drámapedagógusi, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2003-ban minőségügyi szakértői diplomát és 2012-ben közoktatásvezetői diplomát is szereztem. Az újonnan tanultakat rendszeresen beépítem a napi munkámba. Több tanítási segédanyagot és tankönyvet is írtam.

2015-ben és 2017-ben látogatást tett egy-egy szorobán órámon a Tokyo TV forgatócsoportja és felvételt készített az órákról, melyeket Japánban levetítettek.

Az iskolában 2009 óta igazgatóhelyettesként, a kerületben pedig 2003-tól a Nevelési-Oktatási Szakmai Műhely vezetőjeként, majd 2010-től a kerületi tanítói munkaközösség vezetőjeként segítem tanítótársaim munkáját. 2016 óta mesterpedagógus vagyok. « Vissza
IX.28. Papírgyűjtés
IX.30. Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap (Magyar Diáksport Napja)
X.4. 11.00 Erntedankfest – alsós német nemzetiségi osztályok közös aratóünnepe
X.6. 8 órától megemlékezés a 13 aradi vértanúról az iskolarádióban
KONTYFA KERÜLETI MATEMATIKAI ALAPMŰVELETEK VERSENY


Kerületi Vers- és prózaíró verseny


KERÜLETI BAJNOKSÁG

KERÜLETI BAJNOKSÁG
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS