JÁRVÁNY INT. TERV
FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
EMLÉKNAPOK
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
BEIRATKOZÁS SEGÉDLET
SULIVÁRÓ
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
KÖLCSÖNÖZHETÕ KÖNYV
TÁMOGATÓINK
KÖZÉRDEKÛ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
KÖZÉPISKOLAI
TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2021.03.01.
HÁZIREND MÓDOSÍTÁS
2022.09.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015 PED. PRG. 2020.09.01.
Dokumentumok
Galéria

Kecskeméthyné Mezõsi Annamária

1975. szeptember 1-jén kezdtem tanítani, 1980-tól a XV. kerületben, majd 1986-tól alapító tagként a Kossuthban. Az eltelt idõszakban osztályaimat mindig elsõtõl negyedikig tanítottam.

Az iskolaotthonos forma bevezetése óta a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika tantárgyakat tanítottam. A magyar nyelv és irodalmat közel harminc évig a Nyelvi, irodalmi, kommunikációs program szerint. A biztos, értõ olvasás, a helyesírás és az anyanyelv mellett kiemelt hangsúlyt helyezek a helyes ejtésre, a beszédfejlesztésre, a gyorsolvasásra, a drámajátékokra, az irodalom megszerettetésére, az olvasóvá nevelésre. Kis tanítványaimmal rendszeresen járunk az iskolai könyvtárba.

Matematika órákon a pontos, gyors számolást a szorobán eszköz alkalmazásával, a matematika megszerettetését sok játékos feladattal segítettem.

Jelenlegi osztályomban magyar nyelv és irodalmat tanítok és szorobán foglalkozásokat tartok. Kiemelten fontosnak tartom az egyéni fejlesztést és a tehetséggondozást. A versenyzéshez kedvet érzõ tanulóimmal rendszeresen nagyon eredményesen veszünk részt a különbözõ kerületi, fõvárosi, területi és országos tantárgyi, szorobán, valamint vers- és prózamondó és író versenyeken egyaránt. Azt vallom, hogy mindenki tehetséges valamiben, csak meg kell találni, hogy miben.

Az osztályban igyekszem nyugodt, barátságos légkört teremteni, a kisdiákokat egymás megértésére, elfogadására, valamint bátor önkifejezésre nevelni. A nevelés során fontosnak tartom a hagyományápolást és a környezetvédelmet is. Nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy jól érezzék magukat az iskolában, szeressenek idejárni.

Tanító párommal, Mátyásfalvi Ágnessel 2000 óta dolgozunk nagy harmóniában együtt.

Folyamatosan képzem magam, így a tanítói mellett 2000-ben az Apor Vilmos Katolikus Fõiskolán drámapedagógusi, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2003-ban minõségügyi szakértõi diplomát és 2012-ben közoktatásvezetõi diplomát is szereztem. Az újonnan tanultakat rendszeresen beépítem a napi munkámba. Több tanítási segédanyagot és tankönyvet is írtam.

2015-ben és 2017-ben látogatást tett egy-egy szorobán órámon a Tokyo TV forgatócsoportja és felvételt készített az órákról, melyeket Japánban levetítettek.

Az iskolában 2009 óta igazgatóhelyettesként, a kerületben pedig 2003-tól a Nevelési-Oktatási Szakmai Mûhely vezetõjeként, majd 2010-tõl a kerületi tanítói munkaközösség vezetõjeként segítem tanítótársaim munkáját. 2016 óta mesterpedagógus vagyok. « Vissza
II.23.A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól megemlékezés osztálykeretben felső tagozaton (Hivatalos napja: február 25.)
III.4.Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. „PÉNZ7” témahét 16.00 Vezetők fogadó órája (Kérjük előre egyeztetni.)
III.5.„PÉNZ7” témahét
III.6.„PÉNZ7” témahét
III.7.„PÉNZ7” témahét
III.8.„PÉNZ7” témahét
Házi német olvasási verseny


Házi német olvasási verseny


házi

kerületi iskolák közötti sportverseny
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS