JÁRVÁNY INT. TERV
FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
ONLINE GALÉRIA
„ Archív Suliváró”
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
EMLÉKNAPOK
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
BEIRATKOZÁS SEGÉDLET
„Suliváró”
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
KÖLCSÖNÖZHETŐ KÖNYV
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
KÖZÉPISKOLAI
TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2021.03.01.
HÁZIREND MÓDOSÍTÁS
2022.09.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015 PED. PRG. 2020.09.01.
Dokumentumok
Galéria

Kálvinné György Gabriella

Kálvinné György Gabriella

Pedagógiai pályámat 1980-ban kezdtem gyógypedagógiai tanárként.
Gyógypedagógiai tanári diplomámat a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán szereztem logopédia szakon.
Tanítói diplomát a Károli Gáspár Református Egyetem Főiskolai Karán kaptam, kiegészítve magyar nyelv- és irodalom műveltségterületen való képesítéssel.
A Magyar Művelődési Intézetben Népi játszóház-vezetői tanfolyamot végeztem, ezt követően pedig Szőnyegszövő és Népi Kismesterségek oktatója képesítést szereztem.
Iskolánkban 1986 óta, az intézmény megnyitásától alapító tagként végzem tanítói munkámat.
34 éve tanítok 6-10 éves korú kisgyermekeket.
Az oktató-nevelő munkában a sokoldalú tudás megszerzése mellett nagyon fontosnak tartom a bizalmon alapuló, szeretetteljes légkör kialakítását. Meggyőződésem, hogy csak szeretettel és következetesen lehet kisgyermekeket nevelni.
Kiemelt feladatnak tekintem a gyermekek olvasóvá nevelését, a felzárkóztatást, a tehetséggondozást és a szabadidő hasznos eltöltését.
A népművészet, a hagyományok őrzése régóta szívügyem. Az iskolai kézműves szakkör keretében igyekszem megismertetni és megszerettetni gyermekeinkkel népi hagyományainkat, kézműves kultúránkat.
E cél érdekében szervezem meg évente, a Népművészet Palotai Mestere és Kismestere díj elnyeréséért kerületi szintű kiállításunkat, valamint nyári kézműves alkotótáborunkat Zamárdiban a Balaton parton.
Tanulóim sikeresen szerepelnek a házi - és a kerületi tanulmányi versenyeken egyaránt.
Pedagógiai munkám során arra törekszem, hogy a gyerekek biztos és szilárd alapokat kapjanak további tanulmányaikhoz. Ehhez fontosnak érzem, hogy az eltöltött 4 év alatt egymást szerető és segítő közösséggé váljunk, ahol jó érzés tanulni és a mindennapokban együtt lenni.
Úgy érzem, a „Kossuthban” eltöltött 29 év, elgondolásomat, munkámat igazolja.
Felnőtté vált diákjaim sikeresen megállták helyüket az életben, és szívesen gondolnak vissza az iskolánkban eltöltött évekre.
„ Én azt hiszem, gyermeket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi.” (Szabó Magda) « Vissza
IX.28. Papírgyűjtés
IX.30. Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap (Magyar Diáksport Napja)
X.4. 11.00 Erntedankfest – alsós német nemzetiségi osztályok közös aratóünnepe
X.6. 8 órától megemlékezés a 13 aradi vértanúról az iskolarádióban
KONTYFA KERÜLETI MATEMATIKAI ALAPMŰVELETEK VERSENY


Kerületi Vers- és prózaíró verseny


KERÜLETI BAJNOKSÁG

KERÜLETI BAJNOKSÁG
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS