JÁRVÁNY INT. TERV
FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
EMLÉKNAPOK
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
BEIRATKOZÁS SEGÉDLET
SULIVÁRÓ
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
KÖLCSÖNÖZHETÕ KÖNYV
TÁMOGATÓINK
KÖZÉRDEKÛ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
KÖZÉPISKOLAI
TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2021.03.01.
HÁZIREND MÓDOSÍTÁS
2022.09.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015 PED. PRG. 2020.09.01.
Dokumentumok
Galéria

Kálvinné György Gabriella

Kálvinné György Gabriella

Pedagógiai pályámat 1980-ban kezdtem gyógypedagógiai tanárként.
Gyógypedagógiai tanári diplomámat a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán szereztem logopédia szakon.
Tanítói diplomát a Károli Gáspár Református Egyetem Fõiskolai Karán kaptam, kiegészítve magyar nyelv- és irodalom mûveltségterületen való képesítéssel.
A Magyar Mûvelõdési Intézetben Népi játszóház-vezetõi tanfolyamot végeztem, ezt követõen pedig Szõnyegszövõ és Népi Kismesterségek oktatója képesítést szereztem.
Iskolánkban 1986 óta, az intézmény megnyitásától alapító tagként végzem tanítói munkámat.
34 éve tanítok 6-10 éves korú kisgyermekeket.
Az oktató-nevelõ munkában a sokoldalú tudás megszerzése mellett nagyon fontosnak tartom a bizalmon alapuló, szeretetteljes légkör kialakítását. Meggyõzõdésem, hogy csak szeretettel és következetesen lehet kisgyermekeket nevelni.
Kiemelt feladatnak tekintem a gyermekek olvasóvá nevelését, a felzárkóztatást, a tehetséggondozást és a szabadidõ hasznos eltöltését.
A népmûvészet, a hagyományok õrzése régóta szívügyem. Az iskolai kézmûves szakkör keretében igyekszem megismertetni és megszerettetni gyermekeinkkel népi hagyományainkat, kézmûves kultúránkat.
E cél érdekében szervezem meg évente, a Népmûvészet Palotai Mestere és Kismestere díj elnyeréséért kerületi szintû kiállításunkat, valamint nyári kézmûves alkotótáborunkat Zamárdiban a Balaton parton.
Tanulóim sikeresen szerepelnek a házi - és a kerületi tanulmányi versenyeken egyaránt.
Pedagógiai munkám során arra törekszem, hogy a gyerekek biztos és szilárd alapokat kapjanak további tanulmányaikhoz. Ehhez fontosnak érzem, hogy az eltöltött 4 év alatt egymást szeretõ és segítõ közösséggé váljunk, ahol jó érzés tanulni és a mindennapokban együtt lenni.
Úgy érzem, a „Kossuthban” eltöltött 29 év, elgondolásomat, munkámat igazolja.
Felnõtté vált diákjaim sikeresen megállták helyüket az életben, és szívesen gondolnak vissza az iskolánkban eltöltött évekre.
„ Én azt hiszem, gyermeket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi.” (Szabó Magda) « Vissza
II.23.A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól megemlékezés osztálykeretben felső tagozaton (Hivatalos napja: február 25.)
III.4.Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. „PÉNZ7” témahét 16.00 Vezetők fogadó órája (Kérjük előre egyeztetni.)
III.5.„PÉNZ7” témahét
III.6.„PÉNZ7” témahét
III.7.„PÉNZ7” témahét
III.8.„PÉNZ7” témahét
Házi német olvasási verseny


Házi német olvasási verseny


házi

kerületi iskolák közötti sportverseny
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS