FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
VIDEÓGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZAKKÖREINK
SZOROBÁN
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
„Suliváró”
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2019.02.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015
Dokumentumok
Galéria

Hanzelikné Agócs Irén

Pedagógiai pályámat 29 éve kezdtem el.

Első diplomám (Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Szeged, biológia-földrajz szak) megszerzése után 1986-ban helyezkedtem el a Kossuth iskolában, mint alapító tag. Kezdetben napközis nevelőként dolgoztam. Fiatal kezdőként, tanári diplomával, nagy kihívást jelentett kicsi (második osztályos) gyermekekkel foglalkozni.
Rövid időn belül,mindezzel párhuzamosan az akkori igazgató Pataki Tamás biztosította számomra, hogy a felső tagozaton taníthassam szakjaimat is. Hajnali és délutáni ügyeletet is vállaltam.
Csodálatos időszak volt ez, hiszen a pedagógia minden "lépcsőfokát" megismerhettem, tapasztalatokat szerezhettem. 1991-ben az ELTE főiskolai karán fizika szakos diplomát is szereztem. Azóta is lehetőségem van mindhárom szakomat tanítani.

Mindig vállaltam osztályfőnökséget. Legelső osztályom 1989-ben ballagott el.
Valamennyi osztályommal és tanítványaimmal mindig őszinte, bizalmas és szeretetteljes tanár-diák kapcsolat alakult ki. Munkámat a szülőkkel való harmonikus együttműködés mindig segítette.

Diákjaimat igyekeztem és igyekszem képességüknek és tehetségüknek megfelelően nemcsak pedagógiailag hanem emberileg is segíteni, nevelni. Szívesen tartottam és tartok bemutató órákat, melyen alkalmazom a modern pedagógia eszközeit is. Sikeresen versenyeztetek. Tanítványaim a kerületi, fővárosi és országos versenyeken kiváló helyezésekkel szerepeltek és szerepelnek. Minden évben győztesei vagyunk a kerületi Polgárvédelmi Versenynek, amely egy nagyon különleges és komplex verseny (tűzvédelem, katasztrófavédelem,elsősegély). Szakmai pedagógiai munkám mellett mindig aktívan részt vettem és részt veszek az iskola arculatának tervezésében, alakításában, az aula, az ebédlő, a természettudományos szaktantermek dekorálásában. Folyamatosan friss információkkal látom el a természettudományos faliújságot is. Különböző ünnepi műsorokat tervezek és szervezek. 20 éve vagyok az intézményi Pedagógusok Szakszervezetének titkára, 2008 áprilisa óta pedig a XV. kerületi Pedagógusok Szakszervezetének titkári feladatait is ellátom.

Iskolai alapítványunk kuratóriumi tagjaként segítem annak munkáját.
2006-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közoktatás-vezetői és szakszervezeti vezetői képesítést szereztem, és pedagógus szakvizsgát tettem.

2006-óta pedagógusi munkám mellett a felső tagozat intézményegység-vezető helyettese vagyok.
Nagyon fontosnak tartom az emberi értékeket hordozó magas szintű nevelő-oktató munkát.
Úgy gondolom, hogy modern, felfokozott világunkban meg kell tanítanunk diákjainknak a szeretet, a türelem, a megértés érzését, a mosoly, a jó és az adott szó fontosságát.

A "Kossuthban" eltöltött immár 23 esztendő kellemes és szép emlékeket ébreszt bennem.
A kollégáim magas színvonalú szakmai munkája, humanizmusa, segítőkészsége, toleranciája megerősíti bennem azt, hogy az itt dolgozó nevelőtestület és közalkalmazotti közösség egy igazi csapat akikkel kiválóan lehet együtt dolgozni!

Hitvallásom:
"Minden lehetséges, amit szívvel-lélekkel akarunk." « Vissza
IV.9. Tavaszi szünet
IV.10. Nagypéntek
IV.12. Húsvét
IV.13. Húsvét
IV.14. Tavaszi szünet
IV.15. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap.
HÁZI „ARANYTOLL” HELYESÍRÁSI VERSENY

HÁZI NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

KERÜLETI BAJNOKSÁG

KERÜLETI DIÁKOLIMPIA
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS