JÁRVÁNY INT. TERV
FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
EMLÉKNAPOK
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
BEIRATKOZÁS SEGÉDLET
SULIVÁRÓ
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
KÖLCSÖNÖZHETÕ KÖNYV
TÁMOGATÓINK
KÖZÉRDEKÛ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
KÖZÉPISKOLAI
TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2021.03.01.
HÁZIREND MÓDOSÍTÁS
2022.09.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015 PED. PRG. 2020.09.01.
Dokumentumok
Galéria

Hanzelikné Agócs Irén

Pedagógiai pályámat 29 éve kezdtem el.

Elsõ diplomám (Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola Szeged, biológia-földrajz szak) megszerzése után 1986-ban helyezkedtem el a Kossuth iskolában, mint alapító tag. Kezdetben napközis nevelõként dolgoztam. Fiatal kezdõként, tanári diplomával, nagy kihívást jelentett kicsi (második osztályos) gyermekekkel foglalkozni.
Rövid idõn belül,mindezzel párhuzamosan az akkori igazgató Pataki Tamás biztosította számomra, hogy a felsõ tagozaton taníthassam szakjaimat is. Hajnali és délutáni ügyeletet is vállaltam.
Csodálatos idõszak volt ez, hiszen a pedagógia minden "lépcsõfokát" megismerhettem, tapasztalatokat szerezhettem. 1991-ben az ELTE fõiskolai karán fizika szakos diplomát is szereztem. Azóta is lehetõségem van mindhárom szakomat tanítani.

Mindig vállaltam osztályfõnökséget. Legelsõ osztályom 1989-ben ballagott el.
Valamennyi osztályommal és tanítványaimmal mindig õszinte, bizalmas és szeretetteljes tanár-diák kapcsolat alakult ki. Munkámat a szülõkkel való harmonikus együttmûködés mindig segítette.

Diákjaimat igyekeztem és igyekszem képességüknek és tehetségüknek megfelelõen nemcsak pedagógiailag hanem emberileg is segíteni, nevelni. Szívesen tartottam és tartok bemutató órákat, melyen alkalmazom a modern pedagógia eszközeit is. Sikeresen versenyeztetek. Tanítványaim a kerületi, fõvárosi és országos versenyeken kiváló helyezésekkel szerepeltek és szerepelnek. Minden évben gyõztesei vagyunk a kerületi Polgárvédelmi Versenynek, amely egy nagyon különleges és komplex verseny (tûzvédelem, katasztrófavédelem,elsõsegély). Szakmai pedagógiai munkám mellett mindig aktívan részt vettem és részt veszek az iskola arculatának tervezésében, alakításában, az aula, az ebédlõ, a természettudományos szaktantermek dekorálásában. Folyamatosan friss információkkal látom el a természettudományos faliújságot is. Különbözõ ünnepi mûsorokat tervezek és szervezek. 20 éve vagyok az intézményi Pedagógusok Szakszervezetének titkára, 2008 áprilisa óta pedig a XV. kerületi Pedagógusok Szakszervezetének titkári feladatait is ellátom.

Iskolai alapítványunk kuratóriumi tagjaként segítem annak munkáját.
2006-ban a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közoktatás-vezetõi és szakszervezeti vezetõi képesítést szereztem, és pedagógus szakvizsgát tettem.

2006-óta pedagógusi munkám mellett a felsõ tagozat intézményegység-vezetõ helyettese vagyok.
Nagyon fontosnak tartom az emberi értékeket hordozó magas szintû nevelõ-oktató munkát.
Úgy gondolom, hogy modern, felfokozott világunkban meg kell tanítanunk diákjainknak a szeretet, a türelem, a megértés érzését, a mosoly, a jó és az adott szó fontosságát.

A "Kossuthban" eltöltött immár 23 esztendõ kellemes és szép emlékeket ébreszt bennem.
A kollégáim magas színvonalú szakmai munkája, humanizmusa, segítõkészsége, toleranciája megerõsíti bennem azt, hogy az itt dolgozó nevelõtestület és közalkalmazotti közösség egy igazi csapat akikkel kiválóan lehet együtt dolgozni!

Hitvallásom:
"Minden lehetséges, amit szívvel-lélekkel akarunk." « Vissza
II.23.A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól megemlékezés osztálykeretben felső tagozaton (Hivatalos napja: február 25.)
III.4.Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. „PÉNZ7” témahét 16.00 Vezetők fogadó órája (Kérjük előre egyeztetni.)
III.5.„PÉNZ7” témahét
III.6.„PÉNZ7” témahét
III.7.„PÉNZ7” témahét
III.8.„PÉNZ7” témahét
Házi német olvasási verseny


Házi német olvasási verseny


házi

kerületi iskolák közötti sportverseny
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS