FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
VIDEÓGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZAKKÖREINK
SZOROBÁN
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
„Suliváró”
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2019.02.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015
Dokumentumok
Galéria

Bugán Judit Anna

A pályán eltöltött 20 évből meghatározó az a 18 év, amelyet a Kossuth iskolában tanítottam történelem-népművelés szakos tanárként. A hosszú eltöltött idő alatt kihívást jelentett, hogy nyugdíjas klubot vezethettem, hogy nyitott szombatokon bárki kedvére tölthette szabadidejét a szervezett programokon, hogy segítségére lehettem a Diákönkormányzat munkájának.

Jelenleg történelmet tanítok a felső tagozat minden évfolyamán, osztályfőnök vagyok, és koordinálom a felső tagozat osztályfőnökeinek a tevékenységét.

Hiszem, hogy az eredményes nevelő-oktató munkához a tanár személyiségén át vezet az út. Szerencsés vagyok, hogy történelmet taníthatok, hiszen ez a tantárgy igazán alkalmas arra, hogy a gyerekek óráról-órára elvarázsolódjanak. A múltban tett utazásaink játékosan, változatos eszközökkel és a számtalan továbbképzésen elsajátított új módszerek segítségével történnek (kooperatív tanulási technika: különféle képességek fejlesztése, önálló ismeretszerzés; differenciált oktatás…)

Szeretném elhitetni tanítványaimmal, hogy értékesek, és ezt úgy érhetem el, ha sikerélményhez juttatom a tanítási órákon és a szabadidőben, erősítve ezzel önbizalmukat.

Mint szaktanár és osztályfőnök egyaránt tudom, hogy a siker záloga nemcsak a jó hangulatban eltöltött óra, a motivált tanuló és a szakmailag felkészült pedagógus, hanem a figyelmes, együttműködő és érdeklődő szülő, nagyszülő. Remélem a hosszú "kossuthos" évek alatt számíthatok rájuk. « Vissza
IV.9. Tavaszi szünet
IV.10. Nagypéntek
IV.12. Húsvét
IV.13. Húsvét
IV.14. Tavaszi szünet
IV.15. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap.
HÁZI „ARANYTOLL” HELYESÍRÁSI VERSENY

HÁZI NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

KERÜLETI BAJNOKSÁG

KERÜLETI DIÁKOLIMPIA
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS