JÁRVÁNY INT. TERV
FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
EMLÉKNAPOK
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
BEIRATKOZÁS SEGÉDLET
SULIVÁRÓ
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
KÖLCSÖNÖZHETÕ KÖNYV
TÁMOGATÓINK
KÖZÉRDEKÛ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
KÖZÉPISKOLAI
TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2021.03.01.
HÁZIREND MÓDOSÍTÁS
2022.09.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015 PED. PRG. 2020.09.01.
Dokumentumok
Galéria

Bugán Judit Anna

A pályán eltöltött 20 évbõl meghatározó az a 18 év, amelyet a Kossuth iskolában tanítottam történelem-népmûvelés szakos tanárként. A hosszú eltöltött idõ alatt kihívást jelentett, hogy nyugdíjas klubot vezethettem, hogy nyitott szombatokon bárki kedvére tölthette szabadidejét a szervezett programokon, hogy segítségére lehettem a Diákönkormányzat munkájának.

Jelenleg történelmet tanítok a felsõ tagozat minden évfolyamán, osztályfõnök vagyok, és koordinálom a felsõ tagozat osztályfõnökeinek a tevékenységét.

Hiszem, hogy az eredményes nevelõ-oktató munkához a tanár személyiségén át vezet az út. Szerencsés vagyok, hogy történelmet taníthatok, hiszen ez a tantárgy igazán alkalmas arra, hogy a gyerekek óráról-órára elvarázsolódjanak. A múltban tett utazásaink játékosan, változatos eszközökkel és a számtalan továbbképzésen elsajátított új módszerek segítségével történnek (kooperatív tanulási technika: különféle képességek fejlesztése, önálló ismeretszerzés; differenciált oktatás…)

Szeretném elhitetni tanítványaimmal, hogy értékesek, és ezt úgy érhetem el, ha sikerélményhez juttatom a tanítási órákon és a szabadidõben, erõsítve ezzel önbizalmukat.

Mint szaktanár és osztályfõnök egyaránt tudom, hogy a siker záloga nemcsak a jó hangulatban eltöltött óra, a motivált tanuló és a szakmailag felkészült pedagógus, hanem a figyelmes, együttmûködõ és érdeklõdõ szülõ, nagyszülõ. Remélem a hosszú "kossuthos" évek alatt számíthatok rájuk. « Vissza
II.23.A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól megemlékezés osztálykeretben felső tagozaton (Hivatalos napja: február 25.)
III.4.Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. „PÉNZ7” témahét 16.00 Vezetők fogadó órája (Kérjük előre egyeztetni.)
III.5.„PÉNZ7” témahét
III.6.„PÉNZ7” témahét
III.7.„PÉNZ7” témahét
III.8.„PÉNZ7” témahét
Házi német olvasási verseny


Házi német olvasási verseny


házi

kerületi iskolák közötti sportverseny
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS