JÁRVÁNY INT. TERV
FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
ONLINE GALÉRIA
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
EMLÉKNAPOK
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
BEIRATKOZÁS SEGÉDLET
1. évf. szülői értekezlet
„Suliváró”
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
KÖLCSÖNÖZHETŐ KÖNYV
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
KÖZÉPISKOLAI
TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2021.03.01.
HÁZIREND MÓDOSÍTÁS
2022.09.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015 PED. PRG. 2020.09.01.
Dokumentumok
Galéria

Bikfalvi Borbála

2007. január 1-től vagyok a Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetője.

Iskolánk mottója: „Tanítani szóval is lehet, de nevelni csak példaadással” jól tükrözi pedagógiai elhivatottságunkat.

Célom olyan gyermekek nevelése, akik önbizalommal, önállósággal, felelősségtudattal, kreatív gondolkodással, tanulni tudással, jó kapcsolatteremtő képességgel tudnak eligazodni a mai világban.

Intézményvezetői feladataim elvégzése mellett matematika tanárként nagyon fontosnak tartom, hogy a tanulók felismerjék a matematika törvényszerűségeit és összekapcsolják a mindennapi élet követelményeivel.
Fontos szakmai feladatnak tartom, hogy megtanítsuk gyermekeinknek a mindennapi életből kiválasztott problémák megoldását a matematika és a logika felhasználásával. Fontos, hogy a korosztálynak és a tudásszintnek megfelelő problémákat tudjanak tanulóink megoldani.

Intézményvezetői tevékenységem dokumentumai megtalálhatók az intézmény honlapján ( www.knok.hu ) illetve megtekinthetők a titkárságon, a tanáriban (éves munkaterv, beiskolázási terv, továbbképzési program, tantárgyfelosztás, órarend, stb.). « Vissza
IX.29. Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap (Magyar Diáksport Napja)Erntedankfest - plakátkiállítás
X.2. 16.00 Vezetők fogadó órája (előzetes egyeztetés alapján)
X.4. 11.00 Erntedankfest – alsós német nemzetiségi osztályok aratóünnepe
X.6. 8 órától megemlékezés a 13 aradi vértanúról az iskolarádióban
KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY


KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY


kerületi iskolák közötti sportverseny

KERÜLETI LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS