FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
VIDEÓGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZAKKÖREINK
SZOROBÁN
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
„Suliváró”
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2019.02.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015
Dokumentumok
Galéria

Bikfalvi Borbála

2007. január 1-től vagyok a Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetője.

Iskolánk mottója: „Tanítani szóval is lehet, de nevelni csak példaadással” jól tükrözi pedagógiai elhivatottságunkat.

Célom olyan gyermekek nevelése, akik önbizalommal, önállósággal, felelősségtudattal, kreatív gondolkodással, tanulni tudással, jó kapcsolatteremtő képességgel tudnak eligazodni a mai világban.

Intézményvezetői feladataim elvégzése mellett matematika tanárként nagyon fontosnak tartom, hogy a tanulók felismerjék a matematika törvényszerűségeit és összekapcsolják a mindennapi élet követelményeivel.
Fontos szakmai feladatnak tartom, hogy megtanítsuk gyermekeinknek a mindennapi életből kiválasztott problémák megoldását a matematika és a logika felhasználásával. Fontos, hogy a korosztálynak és a tudásszintnek megfelelő problémákat tudjanak tanulóink megoldani.

Intézményvezetői tevékenységem dokumentumai megtalálhatók az intézmény honlapján ( www.knok.hu ) illetve megtekinthetők a titkárságon, a tanáriban (éves munkaterv, beiskolázási terv, továbbképzési program, tantárgyfelosztás, órarend, stb.). « Vissza
IV.9. Tavaszi szünet
IV.10. Nagypéntek
IV.12. Húsvét
IV.13. Húsvét
IV.14. Tavaszi szünet
IV.15. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap.
HÁZI „ARANYTOLL” HELYESÍRÁSI VERSENY

HÁZI NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

KERÜLETI BAJNOKSÁG

KERÜLETI DIÁKOLIMPIA
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS