FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
VIDEÓGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZAKKÖREINK
SZOROBÁN
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
„Suliváró”
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2019.02.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015
Dokumentumok
Galéria

Árok Erika

Általános iskolai tanítóként a Budapesti Tanítóképző Főiskolán végeztem. Pályakezdésem óta a Kossuth Lajos Általános Iskolában dolgozom. Másoddiplomámat 2009-ben a bajai Eötvös József Főiskola német nemzetiségi szakán szereztem. Emellett az eltelt évek alatt számos olyan továbbképzésen vettem részt, amelyek hozzájárultak pedagógiai eszköztáram bővítéséhez.
Az iskolaotthonos oktatási forma bevezetése óta matematika, német nyelv, német hon- és népismeret, környezetismeret, vizuális kultúra és technika tantárgyakat tanítok. 2010 óta iskolánk idegen nyelvi munkaközösség-vezetőjeként segítem nyelvtanáraink munkáját, és veszek részt a házi és kerületi idegen nyelvi versenyek szervezésében és lebonyolításában.
Munkám során arra törekszem, hogy tanítványaim számára örömtelivé tegyem az ismeretszerzést. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek minél több sikerélményhez jussanak a tanulás révén, és megszerzett tudásukat, tehetségüket kamatoztathassák.
Kisdiákjaim az eltelt esztendők alatt sok szép eredményt értek el az iskolai, a kerületi, sőt az országos tanulmányi versenyeken is.
Minden tanítási órán, így a nyelvórákon is elengedhetetlennek tartom a játékosságot. A nép- és gyermekdalok, versek, mondókák megismerésén, elsajátításán keresztül szinte észrevétlenül épül be az egyre gazdagodó szókincs a gyerekek későbbi párbeszédeibe. Célom, hogy tanítványaim megszeressék a német nyelvet és megértsék, mennyire lényeges és hasznos az idegen nyelvek, valamint más népek kultúrájának, szokásainak ismerete.
Számomra kiemelkedően fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában, ennek érdekében törekszem az oldott, jókedvű tanórai légkör megteremtésére. Igyekszem arra nevelni őket, hogy becsüljék saját értékeiket és társaikét is, valamint tisztelettel és szeretettel közeledjenek egymáshoz. « Vissza
IV.9. Tavaszi szünet
IV.10. Nagypéntek
IV.12. Húsvét
IV.13. Húsvét
IV.14. Tavaszi szünet
IV.15. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap.
HÁZI „ARANYTOLL” HELYESÍRÁSI VERSENY

HÁZI NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

KERÜLETI BAJNOKSÁG

KERÜLETI DIÁKOLIMPIA
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS