JÁRVÁNY INT. TERV
FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
EMLÉKNAPOK
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
BEIRATKOZÁS SEGÉDLET
SULIVÁRÓ
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
KÖLCSÖNÖZHETÕ KÖNYV
TÁMOGATÓINK
KÖZÉRDEKÛ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
KÖZÉPISKOLAI
TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2021.03.01.
HÁZIREND MÓDOSÍTÁS
2022.09.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015 PED. PRG. 2020.09.01.
Dokumentumok
Galéria

Árok Erika

Általános iskolai tanítóként a Budapesti Tanítóképzõ Fõiskolán végeztem. Pályakezdésem óta a Kossuth Lajos Általános Iskolában dolgozom. Másoddiplomámat a bajai Eötvös József Fõiskola német nemzetiségi szakán szereztem. Emellett az eltelt évek alatt számos olyan továbbképzésen vettem részt, amelyek hozzájárultak pedagógiai eszköztáram bõvítéséhez.

Jelenleg a 4. n osztályfõnöke vagyok. Immár 20 éve tanítok német nemzetiségi osztályban. Az iskolaotthonos oktatási forma bevezetése óta matematika, német nyelv, német hon- és népismeret, környezetismeret, vizuális kultúra és életvitel tantárgyakat tanítok. 2010 óta iskolánk idegen nyelvi munkaközösség-vezetõjeként segítem nyelvtanáraink munkáját, és veszek részt a házi és kerületi idegen nyelvi versenyek, valamint az iskolai német nemzetiségi programok szervezésében és lebonyolításában.

Munkám során arra törekszem, hogy tanítványaim számára örömtelivé tegyem az ismeretszerzést. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek minél több sikerélményhez jussanak a tanulás révén, és megszerzett tudásukat, tehetségüket kamatoztathassák.

Kisdiákjaim az eltelt esztendõk alatt sok szép eredményt értek el az iskolai, a kerületi, sõt az országos tanulmányi versenyeken is.

Minden tanítási órán, így a nyelvórákon is elengedhetetlennek tartom a játékosságot. A nép- és gyermekdalok, versek, mondókák megismerésén, elsajátításán keresztül szinte észrevétlenül épül be az egyre gazdagodó szókincs a gyerekek késõbbi párbeszédeibe. Célom, hogy tanítványaim megszeressék a német nyelvet és megértsék, mennyire lényeges és hasznos az idegen nyelvek, valamint más népek kultúrájának, szokásainak ismerete.

Számomra kiemelkedõen fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában. Ennek érdekében törekszem az oldott, jókedvû tanórai légkör megteremtésére. Igyekszem arra nevelni õket, hogy becsüljék saját értékeiket és társaikét is, valamint tisztelettel és szeretettel közeledjenek egymáshoz. « Vissza
II.23.A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól megemlékezés osztálykeretben felső tagozaton (Hivatalos napja: február 25.)
III.4.Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. „PÉNZ7” témahét 16.00 Vezetők fogadó órája (Kérjük előre egyeztetni.)
III.5.„PÉNZ7” témahét
III.6.„PÉNZ7” témahét
III.7.„PÉNZ7” témahét
III.8.„PÉNZ7” témahét
Házi német olvasási verseny


Házi német olvasási verseny


házi

kerületi iskolák közötti sportverseny
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS