JÁRVÁNY INT. TERV
FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
ONLINE GALÉRIA
„ Archív Suliváró”
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
EMLÉKNAPOK
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
BEIRATKOZÁS SEGÉDLET
„Suliváró”
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
KÖLCSÖNÖZHETŐ KÖNYV
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
KÖZÉPISKOLAI
TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2021.03.01.
HÁZIREND MÓDOSÍTÁS
2022.09.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015 PED. PRG. 2020.09.01.
Dokumentumok
Galéria

Árok Erika

Általános iskolai tanítóként a Budapesti Tanítóképző Főiskolán végeztem. Pályakezdésem óta a Kossuth Lajos Általános Iskolában dolgozom. Másoddiplomámat a bajai Eötvös József Főiskola német nemzetiségi szakán szereztem. Emellett az eltelt évek alatt számos olyan továbbképzésen vettem részt, amelyek hozzájárultak pedagógiai eszköztáram bővítéséhez.

Jelenleg a 4. n osztályfőnöke vagyok. Immár 20 éve tanítok német nemzetiségi osztályban. Az iskolaotthonos oktatási forma bevezetése óta matematika, német nyelv, német hon- és népismeret, környezetismeret, vizuális kultúra és életvitel tantárgyakat tanítok. 2010 óta iskolánk idegen nyelvi munkaközösség-vezetőjeként segítem nyelvtanáraink munkáját, és veszek részt a házi és kerületi idegen nyelvi versenyek, valamint az iskolai német nemzetiségi programok szervezésében és lebonyolításában.

Munkám során arra törekszem, hogy tanítványaim számára örömtelivé tegyem az ismeretszerzést. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek minél több sikerélményhez jussanak a tanulás révén, és megszerzett tudásukat, tehetségüket kamatoztathassák.

Kisdiákjaim az eltelt esztendők alatt sok szép eredményt értek el az iskolai, a kerületi, sőt az országos tanulmányi versenyeken is.

Minden tanítási órán, így a nyelvórákon is elengedhetetlennek tartom a játékosságot. A nép- és gyermekdalok, versek, mondókák megismerésén, elsajátításán keresztül szinte észrevétlenül épül be az egyre gazdagodó szókincs a gyerekek későbbi párbeszédeibe. Célom, hogy tanítványaim megszeressék a német nyelvet és megértsék, mennyire lényeges és hasznos az idegen nyelvek, valamint más népek kultúrájának, szokásainak ismerete.

Számomra kiemelkedően fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában. Ennek érdekében törekszem az oldott, jókedvű tanórai légkör megteremtésére. Igyekszem arra nevelni őket, hogy becsüljék saját értékeiket és társaikét is, valamint tisztelettel és szeretettel közeledjenek egymáshoz. « Vissza
IX.28. Papírgyűjtés
IX.30. Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap (Magyar Diáksport Napja)
X.4. 11.00 Erntedankfest – alsós német nemzetiségi osztályok közös aratóünnepe
X.6. 8 órától megemlékezés a 13 aradi vértanúról az iskolarádióban
KONTYFA KERÜLETI MATEMATIKAI ALAPMŰVELETEK VERSENY


Kerületi Vers- és prózaíró verseny


KERÜLETI BAJNOKSÁG

KERÜLETI BAJNOKSÁG
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS