FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA Új
KÉPGALÉRIA
VIDEÓGALÉRIA
CSENGETÉSI REND
SZAKKÖREINK
SZOROBÁN
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
„Suliváró”
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
ALAPÍTVÁNY
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2019.02.01.
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015
Dokumentumok
Galéria
Álláspályázat testnevelés szakos tanár munkakör betöltésére

A Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. paragrafusa alapján pályázatot hirdet testnevelés szakos tanár munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, 0,75 állás.

A munkavégzés helye: Budapest, 1151 Kossuth u. 53.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: testnevelés tantárgy tanítása 5-8. évfolyamon.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
  • Főiskola, testnevelés szakos tanári diploma
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettséget és képzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Bikfalvi Borbála nyújt, a 06-70-414-2471-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
  • Elektronikus úton Bikfalvi Borbála intézményvezető részére a kossuth@vipmail.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 30.
 « Vissza
IV.8. 5. Tanítás nélküli munkanap.
IV.9. Tavaszi szünet
IV.10. Nagypéntek
IV.12. Húsvét
IV.13. Húsvét
IV.14. Tavaszi szünet
HÁZI „ARANYTOLL” HELYESÍRÁSI VERSENY

HÁZI NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

KERÜLETI BAJNOKSÁG

KERÜLETI DIÁKOLIMPIA
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS