FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
CIKKEK
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA ÚJ
KÉPGALÉRIA
VIDEÓGALÉRIA
ÓRAREND
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁS
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
DOLGOZÓK
SZERVEZETEK
ALAPÍTVÁNY
BÜSZKESÉGEINK
ÖREGDIÁKOK
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
JÁTÉKOK
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
ALAPÍTÓ OKIRAT
IMIP
DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2013.12.01
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015
F e l h í v á s ANGOL nap

<


I.26. Első félév vége
I.29. 14.00 Félévi osztályozó értekezlet alsó-felső tagozat
II.01. Látogatás a Fővárosi Hulladékhasznosító Művekbe február 1-től 16-ig folyamatosan
II.02. 8.00 – 8.15 Félévi értesítők kiosztása az első szakóra termében Német nemzetiségi plakátkiállítás
II.03. 2. „Iskolanyitogató” - nyílt nap a leendő elsősök és szüleik részére
II.05. 3. Tanítás nélküli munkanap. Ügyelet 7-17 óráig 09:00 Félévi értekezlet (előadó)16.00 Vezetők fogadó órája
HÁZI NÉMET NEMZETISÉGI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY

HÁZI NÉMET NEMZETISÉGI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY

Székely Torony Mikulás Kupa

KERÜLETI DIÁKOLIMPIA
HETI ÉTLAP
EBÉD BEFIZETÉS