FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
CIKKEK
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA ÚJ
KÉPGALÉRIA
VIDEÓGALÉRIA
ÓRAREND
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
DOLGOZÓK
SZERVEZETEK
ALAPÍTVÁNY
BÜSZKESÉGEINK
TÁMOGATÓINK
ISKOLA BEJÁRÁS
JÁTÉKOK
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
GYERMEKVÉDELEM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
ALAPÍTÓ OKIRAT
IMIP
DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2013.12.01
Nyelvvizsga-rendelet
PED. PRG. KIEG. 2015
F e l h í v á s ANGOL nap

<


IV.26. 14.00 Kerületi Szépkiejtési verseny 1-4. évfolyam
IV.27. A tanulók fizikai állapota és edzettsége vizsgálatának befejezése (5-8. évfolyam) 16.30 Angol nyelvi délután
IV.30. Munkaszüneti nap (Ledolgozva: 2018. április 21.)
V.01. Munka ünnepe
V.07. 16.00 Vezetők fogadó órája 17.00 Szülői értekezlet (1. és 5. évf.)Papírgyűjtés
V.08. 17.00 Szülői értekezlet (2. és 6. évf.) Papírgyűjtés
A XX. Területi Szorobánverseny Kyú vizsga

Kerületi Vers- és prózaíró verseny

karate

MAGASUGRÓVERSENY
HETI ÉTLAP
EBÉD BEFIZETÉS