FRISS HÍREK
PROGRAMNAPTÁR
CIKKEK
VERSENYEK
SPORT
ISKOLÁNKRÓL
ISKOLATÖRTÉNET
HAGYOMÁNYAINK
TESTVÉRISKOLÁNK
ISKOLAORVOS
KÉPGALÉRIA
VIDEÓGALÉRIA
ÓRAREND
CSENGETÉSI REND
SZOROBÁN
DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁS
FOGADÓÓRÁK
KÖRZETEK
TOVÁBBTANULÁS
BEIRATKOZÁS
TANULÓK
OSZTÁLYOK
PEDAGÓGUSOK
DOLGOZÓK
SZERVEZETEK
ALAPÍTVÁNY
BÜSZKESÉGEINK
ÖREGDIÁKOK
ÜZENŐFAL
ISKOLA BEJÁRÁS
JÁTÉKOK
KÖZÉRDEKŰ CÍMEK
KÖZZÉTÉTELI LISTA
ALAPÍTÓ OKIRAT
PEDAGÓGIAI PROGRAM
HELYI TANTERV
IMIP
SZMSZ
HÁZIREND (RÉGI)
DÖK SZMSZ
PEDAGÓGIAI PRG. 2013
SZMSZ 2013
HÁZIREND 2013.12.01
Nyelvvizsga-rendelet
DOKUMENTUMLISTA
Pályázati kiírás az alap- és középfokú oktatásban résztvevő tanulók nyelvvizsgájának támogatására

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete megalkotta a nyelvvizsga támogatásáról szóló 1/2011. (II.1.) számú rendeletét. A támogatás az élő idegen nyelvekből megszerzett közép- vagy felsőfokú, komplex, akkreditált nyelvvizsga megszerzéséhez kérhető. A támogatás keretében az Önkormányzat a sikeres vizsga díjának 80%-át, de legfeljebb 20.000.- forintot utólagosan, számla ellenében megtéríti.
Fontos, hogy a nyelvvizsga díjának befizetését igazoló számlán a nyelvvizsga- bizonyítványban szereplő névnek kell szerepelnie.


Pályázati kérelmüket azok a diákok nyújthatják be, akik a kerületben legalább egy éve állandó lakcímmel rendelkeznek, alap- vagy középfokú nevelési-oktatási intézmények nappali tagozatos tanulói, és a pályázat benyújtásakor a 22. életévüket még nem töltötték be.
Ezen túl támogathatók azok a tanulók is, akik nem a kerületben laknak, de a XV. kerületi Önkormányzat fenntartásában működő alap- vagy középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulnak nappali tagozaton.

A nyelvvizsga támogatásának feltétele, hogy a nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának dátuma az elbírálás évét megelőző év november 1-je és az elbírálás évében október 31-e közé essen. A támogatási kérelmeket az Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága minden évben két alkalommal bírálja el: június 30-ig és december 15-ig.

A kérelmek benyújtásának határideje: május 15-e, illetve október 31-e.

A részletes pályázati feltételeket a rendelet tartalmazza. A pályázati adatlap és a beérkezett pályázatok elbírálásának szempontrendszere letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.bpxv.hu). Az adatlapot és az abban felsorolt kötelező mellékleteket a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Köznevelési, Közművelődési és Sport Osztályán lehet benyújtani személyesen (ügyfélfogadási időben) vagy postai úton. (1153 Bp., Bocskai út 1-3. A épület 19-es szoba, ill. 1601 Budapest, Pf.: 46.) További kérdés esetén a +36(1) 305-3128-as telefonszámon kérhető felvilágosítás.

 « Vissza
Teki - totó országos matematika tanulmányi verseny

Házi Szépkiejtési versenyIII. KCS.
Reggeli
Ebéd
Uzsonna
HETI ÉTLAP
EBÉD BEFIZETÉS